GRAMED Laboratorijska oprema

Mini inkubatori

Mini incubator dual temperature
Mini incubator dual temperature

Mini incubator dual temperature

CUBE-S Mini inkubatori

Mini dvokomorni inkubator serija CUBE-S Mini inkubator sa 2 odvojene termokomore daje mogućnost da isti uređaj koristite istovremeno za dve različite temperature i za različite nosače epruveta i kiveta. Mini inkubator CUBE-S serije poseduje visoku preciznost temperaturne kontrole zahvaljujuci mikroprocesorski kontrolisanom termostatu i zamenjuje tradicionalno vodeno kupatilo. Jedinstvena dvokomorna temperaturna kontrola obezbeđuje individualno zadavanje željene […]

CUBE-S Mini inkubatori Read More »

CUBE-P Mini inkubatori

Mini inkubator za mikroploče serija CUBE-PInkubator za mikroploče serije CUBE-P kombinuje mikroprocesorsku tehniku sa PID kontrolom za preciznu regulaciju temperature. Namenjen je za inkubaciju ELISA ploča (96-/384-bunarića) i mikroploča za ćelijske kulture (24-/48-/96- bunarića) na predviđenoj temperaturi. LCD displej prikazuje simultano zadatu i aktuelnu temperaturu, kao i preostalo vreme. Moderan dizajn i elegantan oblik. Jednostavan

CUBE-P Mini inkubatori Read More »

CUBE-D Mini inkubatori

Mini inkubator sa opcijom vodenog kupatila serija CUBE-D Mini inkubator CUBE-D serije je mikroprocesorski kontrolisan uređaj, visoke preciznosti koji uz izbor specijalnog bloka predstavlja alternativu vodenom kupatilu kada su u pitanju male zapremine, a uz druge opcione blokove radi kao suvo kupatilo/termostat sa nosacima različitih kiveta. LCD displej, jednostavan interfejs, podesavanje vremena i temperature, simultani

CUBE-D Mini inkubatori Read More »

CUBE-MB Mini inkubatori

Mini inkubator za biološke indikatora CUBE- MBCUBE-MB mini incubator za biološke indikatore predstavlja pomoćni uređaj, malih dimenzija i lagane konstrukcije. Odgovarajući je za biološke indikatore za autoclave, biološke indikatore za sterilizatore etilen oksidom i druge standardne biološke indikatore efekata sterilizacije i kultivacije. Jedinstveni dizajn, mala težina, jednostavno prenošenje, višenamenski uređaj. LCD displej prikazuje simultano temperaturu

CUBE-MB Mini inkubatori Read More »

CUBE-M Mini inkubatori

Mini inkubator CUBE-M serija Mini inkubator ili suvo kupatilo je mikroprocesorski kontrolisani grejni blok sa grejačem ( CUBE-MT modeli sa grejanjem) ili poluprovodničkim hladnjakom ( CUBE-MC modeli sa hlađenjem). Modernog dizajna, malih dimenzija i lagane kon Kod modela bez hlađenja postoji opcija ventilatora koji obezbeđuje da se uređaj brže ohladi ( model CUBE-MTF). LCD displej

CUBE-M Mini inkubatori Read More »