GRAMED Laboratorijska oprema

Filtracija

GF Syringe Filteri

GF Syringe FilteriKarakteristike:GF Syringe Filteri (Glass Fibres špric filteri) su hidrofilne membrane izvanredne hemijske kompatibilnosti, rezistentne su na organske rastvarače i jake kiseline. Hemijska kompatibilnost: pH 1-14 Predfiltracija viskoznih seruma i medija za ćelijske kulture pre analize Filtracija i separacija medija za ćelijske kulture pre sterilizacije Pročišćavanje uzoraka koji su punjeni česticama Mogućnost kombinovanog špric […]

GF Syringe Filteri Read More »

PP Syringe Filteri

PP Syringe FilteriKarakteristike:PP Syringe Filter su hidrofilne polipropilenske membrane u špric nosaču. Poseduju dobru hemijsku kompatibilnost i rezistentne su na većinu organskih rastvarača. Hemijska kompatibilnost : pH 1-14 HPLC uzorci sa malim sadržajem čvrstih komponenti Filtracija ćelijskih kultura Sterilizacija uzoraka filtriranjem za male zapremine Refraktometrija UV / Vis uzorci  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble

PP Syringe Filteri Read More »

CA Syringe Filteri

CA Syringe FilteriKarakteristike:CA Syringe filteri – celulozni špric filteri su hidrofilne membrane dobre mehaničke otpornosti i slabe apsorpcije. Otpornost na većinu organskih rastvora, Hemijska kompatibilnost 3-7pH. Izdvajanje ćelija u tečnostima Izdvajanje vodenih rastvora iz nekih organskih rastvarača Filtracija izvorišta vode za oslobađanje od nitrata  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble point (kPa) Protok vode (m3/m2/hr/bar)

CA Syringe Filteri Read More »

PES Syringe Filteri

PES Syringe FilteriKarakteristike:PES Syringe Filteri su hidrofilne membrane sa dobrom termičkom i hemijskom otpornosti. Otpornost na gotovo sve hidrofilne fluide. Hemijska kompatibilnost je 4-8 pH. Filtracija alkalnih tečnosti i organskih rastvarača Priprema proteinskih uzoraka Brza filtracija ćelijskih kultura i drugih vodenih rastvora  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble point (kPa) Protok vode (m3/m2/hr/bar) Prečnik Sterilnost

PES Syringe Filteri Read More »

PVDF Syringe Filteri

PVDF Syringe FilteriKarakteristike:PVDF Syringe Filteri su hidrofobne membrane sa dobrom mehaničkom čvrstinom i hemijskom otpornosti. Otpornost na gotovo sve organske rastvarače i agresivne hemikalije. Hemijska kompatibilnost je 1-14 pH. Filtracija većine organskih rastvarača i ekstremno korozivnih hemijskih rastvora Priprema uzoraka za HPLC ili GC Filtracija vazduha i gasova  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble point

PVDF Syringe Filteri Read More »

PTFE Syringe Filteri

PTFE Syringe FilteriKarakteristike: PTFE Syringe Filteri – Polytetra-fluorethylene Syringe Filters, odnosno teflonski špric filteri su hidrofobne membrane sa dobrom mehaničkom čvrstinom i hemijskom otpornosti. Otpornost na gotovo sve organske rastvarače i agresivne hemikalije. Hemijska kompatibilnost je 1-14 pH. Filtracija većine organskih rastvarača i ekstremno korozivnih hemijskih rastvora Priprema uzoraka za HPLC ili GC Filtracija vazduha

PTFE Syringe Filteri Read More »

NYL Syringe Filteri

NYL Syringe FilteriKarakteristike:NYL Syringe Filteri – najlonski, poliamidni špric filteri su hidrofilne membrane sa dobrom mehaničkom čvrstinom i snažnom sposobnosti apsorpcije. Otpornost na gotovo sve organske rastvarače i većinu alkalnih tečnosti. Hemijska kompatibilnost je 3-14 pH. Filtriranje i čišćenje rastvora Filtracija vodenih rastvora i organskih rastvarača u HPLC aplikacijama Sterilizacija i pročiščavanje bioloških fluida, puferskih

NYL Syringe Filteri Read More »

MCE Syringe Filteri

MCE Syringe FilteriKarakteristike: MCE Syringe Filteri – Mixed Celluloses Ester Membrane u špric filteru su hidrofilne membrane, poseduju dobru mehaničku čvrstoću i snažnu apsorpciju. Izrađeni od celulozno acetatnih i celulozno nitratnih vlakana i najkorišćenije su membrane u analtičkim i istraživačkim aplikacijama. Poseduju otpornost na mnoge organske rastvarače i većinu alkalnih tečnosti. Filtracija vodenih rastvora i

MCE Syringe Filteri Read More »

PP MEMBRANE

PP Membranski Filteri

PP Membranski FilteriKarakteristike:PP Membranski Filteri su hidrofobne polipropilenske membrane koje pokazuju izvrsnu hemijsku kompatibilnost sa većinom organskih rastvarača ali su otporne na temperature samo do 50˚C. Posebno se preporučuju za jonsku hromatografiju. Filtracija organskih rastvarača Priprema HPLC uzoraka koji zahtevaju nizak nivo detekcije Jonska hromatografija Određivanje teških metala  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble point

PP Membranski Filteri Read More »

ptfe membrane

PTFE Membranski Filteri

PTFE Membranski FilteriKarakteristike: PTFE Membranski Filteri su membrane izrađene od politetra-fluoretilena laminiranog PP slojem. Izvanredna hemijska otpornost (pH 1-14) dozvoljava da se koriste i sa rastvaračima i sa kiselinama. Zbog hidrofobnih karakteristika, potrebno je da se navlaže etanolom, metanolom ili izopropanolom pre filtracije vodenih rastvora. Pogodni za filtraciju vazduha i gasova. Sterilizacija gasnih uzoraka Pročišćavanje

PTFE Membranski Filteri Read More »