GRAMED Laboratorijska oprema

Syringe Filteri

GF Syringe Filteri

GF Syringe FilteriKarakteristike:GF Syringe Filteri (Glass Fibres špric filteri) su hidrofilne membrane izvanredne hemijske kompatibilnosti, rezistentne su na organske rastvarače i jake kiseline. Hemijska kompatibilnost: pH 1-14 Predfiltracija viskoznih seruma i medija za ćelijske kulture pre analize Filtracija i separacija medija za ćelijske kulture pre sterilizacije Pročišćavanje uzoraka koji su punjeni česticama Mogućnost kombinovanog špric […]

GF Syringe Filteri Read More »

PP Syringe Filteri

PP Syringe FilteriKarakteristike:PP Syringe Filter su hidrofilne polipropilenske membrane u špric nosaču. Poseduju dobru hemijsku kompatibilnost i rezistentne su na većinu organskih rastvarača. Hemijska kompatibilnost : pH 1-14 HPLC uzorci sa malim sadržajem čvrstih komponenti Filtracija ćelijskih kultura Sterilizacija uzoraka filtriranjem za male zapremine Refraktometrija UV / Vis uzorci  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble

PP Syringe Filteri Read More »

CA Syringe Filteri

CA Syringe FilteriKarakteristike:CA Syringe filteri – celulozni špric filteri su hidrofilne membrane dobre mehaničke otpornosti i slabe apsorpcije. Otpornost na većinu organskih rastvora, Hemijska kompatibilnost 3-7pH. Izdvajanje ćelija u tečnostima Izdvajanje vodenih rastvora iz nekih organskih rastvarača Filtracija izvorišta vode za oslobađanje od nitrata  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble point (kPa) Protok vode (m3/m2/hr/bar)

CA Syringe Filteri Read More »

PES Syringe Filteri

PES Syringe FilteriKarakteristike:PES Syringe Filteri su hidrofilne membrane sa dobrom termičkom i hemijskom otpornosti. Otpornost na gotovo sve hidrofilne fluide. Hemijska kompatibilnost je 4-8 pH. Filtracija alkalnih tečnosti i organskih rastvarača Priprema proteinskih uzoraka Brza filtracija ćelijskih kultura i drugih vodenih rastvora  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble point (kPa) Protok vode (m3/m2/hr/bar) Prečnik Sterilnost

PES Syringe Filteri Read More »

PVDF Syringe Filteri

PVDF Syringe FilteriKarakteristike:PVDF Syringe Filteri su hidrofobne membrane sa dobrom mehaničkom čvrstinom i hemijskom otpornosti. Otpornost na gotovo sve organske rastvarače i agresivne hemikalije. Hemijska kompatibilnost je 1-14 pH. Filtracija većine organskih rastvarača i ekstremno korozivnih hemijskih rastvora Priprema uzoraka za HPLC ili GC Filtracija vazduha i gasova  Tehnička specifikacijaPakovanjaPošaljite upitVeličina pore (μm) Bubble point

PVDF Syringe Filteri Read More »

PTFE Syringe Filteri

PTFE Syringe FilteriKarakteristike: PTFE Syringe Filteri – Polytetra-fluorethylene Syringe Filters, odnosno teflonski špric filteri su hidrofobne membrane sa dobrom mehaničkom čvrstinom i hemijskom otpornosti. Otpornost na gotovo sve organske rastvarače i agresivne hemikalije. Hemijska kompatibilnost je 1-14 pH. Filtracija većine organskih rastvarača i ekstremno korozivnih hemijskih rastvora Priprema uzoraka za HPLC ili GC Filtracija vazduha

PTFE Syringe Filteri Read More »

NYL Syringe Filteri

NYL Syringe FilteriKarakteristike:NYL Syringe Filteri – najlonski, poliamidni špric filteri su hidrofilne membrane sa dobrom mehaničkom čvrstinom i snažnom sposobnosti apsorpcije. Otpornost na gotovo sve organske rastvarače i većinu alkalnih tečnosti. Hemijska kompatibilnost je 3-14 pH. Filtriranje i čišćenje rastvora Filtracija vodenih rastvora i organskih rastvarača u HPLC aplikacijama Sterilizacija i pročiščavanje bioloških fluida, puferskih

NYL Syringe Filteri Read More »

MCE Syringe Filteri

MCE Syringe FilteriKarakteristike: MCE Syringe Filteri – Mixed Celluloses Ester Membrane u špric filteru su hidrofilne membrane, poseduju dobru mehaničku čvrstoću i snažnu apsorpciju. Izrađeni od celulozno acetatnih i celulozno nitratnih vlakana i najkorišćenije su membrane u analtičkim i istraživačkim aplikacijama. Poseduju otpornost na mnoge organske rastvarače i većinu alkalnih tečnosti. Filtracija vodenih rastvora i

MCE Syringe Filteri Read More »