Lafil400 Sukcioni sistem

Lafil400 Sukcioni sistem
Lafil400 Sukcioni sistem
{{thumb85}}
Lafil400 Sukcioni sistem
Lafil400 Sukcioni sistem
{{thumb85}}
Lafil400 Sukcioni sistem
Lafil400 Sukcioni sistem
{{thumb85}}

Karakteristike:

Portabl sukcioni sistem Lafil400 kompaktnog dizajna štedi prostor u laboratoriji u odnosu na tradicionalne sisteme i idealan je za korišćenje u laminarnim komorama.
Poseduje snažnu bezuljnu vacuum pumpu kapaciteta 20L/min. Jedinstveniidizajn kombinuje izvor vacuma sa sukcionim setom.
Sukciona boca je postavljena na platformi vacuum pumpe iintegrisana u sukcioni sistem na ovaj način, što sprečava slučajno prevrtanje ili obaranje boce.

Zahvaljujući BD sukcionom setu na jednokanalni ili višekanalni nastavak za sukciju jednostavno se postave standardni nastavci za pipetiranje u zavisnosti od toga da li se sukcija vrši iz mikroploča (8-kanalni nastavak za sukciju sa 8 nastavaka za pipetiranje) ili petri posuda (1 -kanalni nastavak sa nastavkom za pipetiranje). Za dublje posuđe kao što su flaskovi za ćelijske kulture koristi se sukcioni nastavak od 150mm.
Bezuljna vacuum pumpa sa nečujnim radom i dugim radnim vekom
Zaštita od prelivanja - ugrađena zaštita od prelivanja sprečava ulazak tečnosti u pumpu.
Lock switch dizajn sukcionog BD seta za kontinuiranu sukciju bez nepotrebnog stalnog pritiskanja u toku rada.
Rukovanje jednom rukom zahvaljujući ejektoru na BD sukcionim nastavcima kojima se nastavci za pipetiranje izbacuju bez potrebe skidanja ili pridržavanja drugom rukom.
Brza zamena nastavaka za sukciju.
Autoklavabilni sistem - svi dodatni delovi koji služe za sukciju kao i sukciona boca izrađeni su od POM ili PP i mogu se sterilisati u autoklavu
Aspiracija ćelijskih kultura i sukcija otpadne tečnosti iz laboratorijskog posuđa

 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit