VIS Spektrofotometar SP-800

Spektrofotometri

Karakteristike:

VIS spektrofotometar SP-800 serije je pristupačan model, jednostavan za korišćenje, namenjen opštoj upotrebi u laboratorijama i na fakultetima, odlikuje ga pouzdan i precizan rad.
Dostupna su dva osnovna modela: SP-830+ nezavisni uređaj za standardna merenja apsorbance, transmitance i koncentracije, dok model SP-880 poseduje mogućnost rada na računaru i poboljšane funkcije kao što je skeniranje spektra, skeniranje u vremenskom period, kinetika i kvantifikacija.
Oba modela poseduju višenamenski nosač uzoraka za različite dimenzije kiveta i tuba.

  • Opseg talasnih dužina: 330~1100nm
  • Skenirajući tip spektrofotometra
  • Brzina skeniranja talasnih dužina: 4500nm/min
  • Optički sistem: Single Beam
  • Izvor svetlosti: Halogena Lampa
  • Detektor: Silikonska fotodioda
  • PC software ( model SP-880)
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit