Precizne Vage

Precizne vage

Karakteristike

Precizne vage CY serije na 0,001g visoke preciznosti sa internom kalibracijom. Tehnologija vaganja dizajnirana za dugi radni vek i izuzetnu robusnost. Interna kalibracija vage korišćenjem ugrađenih motorizovanih tegova uključuje se svaki put kada promene temperature utiču na preciznost rezultata merenja.

 • Aplikacije: standardno vaganje, neto/bruto, kontrolno merenje, akumuliranje merenja, brojanje komada, merenje životinja, dinamičko merenje, denzitometrisko merenje, merenje uzorka ispod vage ( kuka za donje kačenje uzorka)
 • Prostrana komora za merenje, dva tara tastera (levi i desni), regulacija nivoa podesivim stopicama
 • RS232C interfejs sa opcionim USB-om za jednostavan prenos podataka
 • IP 54 zaštita
 • Elektromagnetna kompatibilnost - metalno kućište eliminiše efekte grmljavine ili elektromagnetnih smetnji uzrokovanih drugom opremom
 • Režim za čuvanje energije
 • Automatsko nuliranje
 • Maksimalni kapacitet indikovan na displeju za jednostavno uocavanje mogućeg preopterećenja
 • Pozadinski displej sa visokim kontrastom i digitalnim jedinicama 15mm veličine za lako očitavanje u prostorijama svih nivoa osvetljenosti
 • Usklađenost - ugrađeni sat za ISO / GLP / GMP compliance. Ugrađeni sat u realnom vremenu beleži izmerene vrednosti i obezbeđuje da podaci budu stvarna refleksija rezultata, kao i da budu u sledljivim dokumentiima u skladu sa standardnim radnim procedurama SOP i dobrom laboratorijskom praksom
 • Statistika merenja koja korisniku daje mogućnost da dobije statistiku podataka memorisanih u vagi kao što su broj očitavanja, minimalna vrednost, maksimalna vrednost, standardna devijacija, razlika i koeficijent varijanse
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit