GRAMED Laboratorijska oprema

Kvantitativni filter papiri

filter papir kvantitativni

Karakteristike:

Kvantitativni filter papiri su bezpepelni i izrađeni od 100% pamučnih linters vlakana.
Kako kvantitativne analize zahtevaju visok nivo čistoće, kvantitativni filter papiri se u procesu proizvodnje izbeljuju uz specijalan tretman kiselinom i finalno ispiraju demineralizovanom vodom.
Sadrže izuzetno nizak nivo pepela 0,007% i kao takvi se koriste u analitičkim i gravimetrijskim analizama.
Proizvodnja se obavlja u strogo kontrolisanim uslovima, čime je obezbeđena visoka uniformnost filtera, kao i visoka čistoća.

  • Filteri za kvantitativne analize
  • Bezpelelni
  • Visoka čvrstoća nakvašenog filtera
  • Najčistiji analitički filteri
  • Izbor različitih prečnika:: 90mm, 110mm, 125mm, 150mm, 185mm, 240mm i drugi po izboru
  • Mogućnost poručivanja u tabaku 520x520mm ili 600x600mm
  • Opciono nafaltani kvantitativni filteri (folded)
  • Brza, srednja ili spora filtracija ( crna, bela ili plava traka)
 
WordPress Data Table Plugin
WordPress Data Table Plugin

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs