PC Membranski Filteri

PC MEMBRANE

Karakteristike:

PC Membranski Filteri – polikarbonatne membrane su hidrofilne i hemijski rezistentne na organske rastvarače. Zbog svoje asimetrične structure su efikasnije u situacijama kada je potreban veći protok. Poseduju dobru hemijsku i termičku stabilnost i odgovarajući su izbor za analize u elektronskoj mikroskopiji.
PC Membrane za filtraciju su izrađene od visoko kvalitetnog polikarbonatnog filma. Poseduju ravnu glatku površinu i veoma nisku ekstraktabilnost. Zahvaljujući oštro definisanim veličinama pora, visokom nivou protoka I odličnoj hemijskoj i termalnoj otpornosti, pogodne su za detekciju čestica u mnogim korozivnim fluidima.

  • Analiza fluida
  • Analiza parametara životne sredine (vazduh, voda)
  • Citologija, parazitologija, bioassays, epifluorescentna mikroskopija
  • Analiza bioloških ćelija i čestica
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit