GF Syringe Filteri

Karakteristike:

GF Syringe Filteri (Glass Fibres špric filteri) su hidrofilne membrane izvanredne hemijske kompatibilnosti, rezistentne su na organske rastvarače i jake kiseline. Hemijska kompatibilnost: pH 1-14

  • Predfiltracija viskoznih seruma i medija za ćelijske kulture pre analize
  • Filtracija i separacija medija za ćelijske kulture pre sterilizacije
  • Pročišćavanje uzoraka koji su punjeni česticama
  • Mogućnost kombinovanog špric filtera sa drugim membranama ( MCE, PTFE, PVDF, PES, PP, NYL) gde GF stakleni filter služi kao predfilter, a druga membrana za finalnu filtraciju
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit