PTFE Syringe Filteri

Karakteristike:

PTFE Syringe Filteri – Polytetra-fluorethylene Syringe Filters, odnosno teflonski špric filteri su hidrofobne membrane sa dobrom mehaničkom čvrstinom i hemijskom otpornosti.
Otpornost na gotovo sve organske rastvarače i agresivne hemikalije. Hemijska kompatibilnost je 1-14 pH.

  • Filtracija većine organskih rastvarača i ekstremno korozivnih hemijskih rastvora
  • Priprema uzoraka za HPLC ili GC
  • Filtracija vazduha i gasova
  • Opciono filter jedinica za koriščenje kao deo sistema ili aparata ( povezuje se na creva sistema)
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit