Predmetna stakla pozitivno naelektrisana plava

Adhezivna predmetna stakla

Adhezivna predmetna stakla KarakteristikeAdhezivna predmetna stakla – pozitivno naelektrisana, sa polisinom, sa silanom i citološka stakla pozitivno naelektrisana i matirana sa jedne strane. Tkivni uzorci i citološki preparati bolje prianjaju na površinu adhezivnih predmetnih stakala bez potrebe korišćenja specijalnih adheziva ili proteinskih premaza. Pogodna su za rutinska histološka bojenja -hematoksilin i eozin, imunohistohemiju, in situ […]

Adhezivna predmetna stakla Read More »