GRAMED Laboratorijska oprema

Analizator mleka Laktan

Analizator mleka Laktan-500

Analizator mleka Laktan-500 Karakteristike:Analizator mleka Laktan-500 za određivanje % masti, SNF, dodate vode, proteina i tačke mržnjenja mleka ultrazvučnom metodom bez korišćenja hemijskih reagenasa. Mini uređaj nove generacije sa unapređenim funkcijama: visoka preciznost, kratko vreme merenja, metalno kućište i poboljšan dizajn, duži radni vek merne ćelije, peristltička pumpa visokog kapaciteta za automatsko čišćenje, pojednostavljeno rukovanje […]

Analizator mleka Laktan-500 Read More »

Analizator mleka Laktan-230

Analizator mleka Laktan-230Karakteristike:Analizator mleka Laktan-230 za određivanje % masti, SNF, dodate vode, gustine, proteina, temperature i tačke mržnjenja mleka. Vreme merenja 90s. Ne zahteva nikakve hemijske reagense. Novi unapređeni sistem čišćenja. Može se koristiti za kontrolu kvaliteta svežeg, konzerviranog, pasterizovanog, normalizovanog mleka, mleka u prahu, obranog mleko i dugotrajnog mleka. Merni prametri: masti, SNF, gustina,

Analizator mleka Laktan-230 Read More »

Analizator mleka Laktan-220

Analizator mleka Laktan-220Karakteristike:Analizator mleka Laktan-220 za određivanje % masti, SNF, dodate vode, gustine, proteina i temperature mleka. Povećani zahtevi za kontrolom proteina u mleku rezultirali su stvaranjem ultrazvučnog analizatora kvaliteta mleka Laktan 1-4M model 220. Potrebno je 180 sekundi da se odrede ovi ključni parametri. Ne zahteva nikakve hemijske reagense. Vrednost ovog uređaja je značajna,

Analizator mleka Laktan-220 Read More »