Analizator somatskih ćelija Somatos-Mini

Analizator somatskih ćelija Somatos-MiniKarakteristike:Viskozimetrijski analizator mleka Somatos Mini dizajniran je za kontrolu mleka i određivanje količine somatskih ćelija u mleku viskozimetrijskom metodom. Određivanje viskoznosti vrši se na osnivu određivanja vremena izlivanja kontrolisanog uzorka kroz kapilar. Oblasti primene: mlečne farme, veterinarske laboratorije, laboratorije za analizu mleka i mlekare. Somatos Mini je kompaktan, jeftin, jednostavan i praktičan […]

Analizator somatskih ćelija Somatos-Mini Read More »