Krioskop Termoscan Mini

Krioskop Termoscan MiniKarakteristike:Krioskop Termoscan Mini za određivanje tačke mržnjenja mleka je najnoviji model među krioskopima dostupan danas. Uređaj je predviđen za određivanje tačke smrzavanja mleka termistorskom metodom. Prednosti: Pogodnan i za sirovo i prerađeno mleko Visoka tačnost merenja (konvergencija i međulaboratorijska reproducibilnost rezultata) Visoka efikasnost Kompaktnost Jednostavnost pripreme uzorka Mala potrošnja mleka za uzorke Praktičnost […]

Krioskop Termoscan Mini Read More »