PTFE Syringe Filteri

PTFE Syringe FilteriKarakteristike: PTFE Syringe Filteri – Polytetra-fluorethylene Syringe Filters, odnosno teflonski špric filteri su hidrofobne membrane sa dobrom mehaničkom čvrstinom i hemijskom otpornosti. Otpornost na gotovo sve organske rastvarače i agresivne hemikalije. Hemijska kompatibilnost je 1-14 pH. Filtracija većine organskih rastvarača i ekstremno korozivnih hemijskih rastvora Priprema uzoraka za HPLC ili GC Filtracija vazduha […]

PTFE Syringe Filteri Read More »