GRAMED Laboratorijska oprema

Regenerated polivinildenfluoridne membranes

Filter papir

Laboratorijska filtracija – kako izabrati odgovarajući filter papir?

Pitanje izbora filter papira je najjednostavnije u situacijama kada je u metodi već naveden kataloški broj, dimenzije i proizvođač. Korisnik i u ovoj situaciji ima mođućnost izbora, jer je bitno da koristi filter istih karakteristika, a razmatrajući širu ponudu može da pojednostavi nabavku i smanji troškove.  Svi proizvođači imaju uporedne tabele filtracije, kreirane kako za […]

Laboratorijska filtracija – kako izabrati odgovarajući filter papir? Read More »

PVDF membrane

PVDF Membranski Filteri

PVDF Membranski FilteriKarakteristike:PVDF Membranski Filteri – Polivinildenfluoridne membrane ne zahtevaju upotrebu sredstava za vlaženje, povećavaju čistoću uzorka tokom sterilizacije ili analize. Zahvaljujući izuzetno niskom vezivanju proteina, PVDF membranski filteri se koriste u pripremi proteinskih rastvora. Zbog otpornosti na većinu kiselina, baza, alkohole koriste se za hromatografiju i druge instrumentalne analize. Široka hemijska kompatibilnost dozvoljava korišćenje

PVDF Membranski Filteri Read More »