GRAMED Laboratorijska oprema

sistemi za sukciju\sukcija

Lafil300 Sukcioni sistem

Lafil300 Sukcioni sistem

Lafil300 Sukcioni sistem Karakteristike:Portabl sukcioni sistem Lafil300 kompaktnog dizajna štedi prostor u laboratoriji u odnosu na tradicionalne sisteme i idealan je za korišćenje u laminarnim komorama. Poseduje snažnu bezuljnu vacuum pumpu kapaciteta 20L/min. Jedinstveniidizajn kombinuje izvor vacuma sa sukcionim setom. Sukciona boca je postavljena na platformi vacuum pumpe iintegrisana u sukcioni sistem na ovaj način, […]

Lafil300 Sukcioni sistem Read More »