Spektrofotometri i kolorimetri – određivanje boje uzorka

Kolorimetri i spektrofotometri za određivanje boje Za razliku od spektrofotometara i kolorimetara za određivanje koncentracije određene supstance u uzorku i preciznog hemijskog sastava, kolorimetri i spektrofotometri za određivanje boje dizajnirani su na drugačijim principima i u širokoj su upotrebi u kontroli kvaliteta u raznim industrijskim granama u kojima je boja finalnog proizvoda, sirovine ili komponente značajan […]

Spektrofotometri i kolorimetri – određivanje boje uzorka Read More »