GRAMED Laboratorijska oprema

terenski analizator mleka

Mini analizator mleka Laktan-MINI

Mini analizator mleka Laktan-MINI-P

Mini analizator mleka Laktan-MINI-P Karakteristike:Mini analizator mleka Laktan-MINI-P pored određivanja % masti, SNF, dodate vode i gustine mleka, omogućava određivanje i % proteina u mleku. Portabilan i kompaktan uređaj male težine sa vremenom merenja od 3min, dostupan po ekonomičnoj ceni. Mini sistem kombinuje jednostavno upravljanje i odlične karakteristike. Zahvaljujući upotrebi najnovijih tehnologija, povoljan i efikasan […]

Mini analizator mleka Laktan-MINI-P Read More »

Mini analizator mleka Laktan-MINI

Mini analizator mleka Laktan-MINI

Mini analizator mleka Laktan-MINI Karakteristike:Analizator kvaliteta mleka Laktan 1-4M model MINI je najzastupljeniji i najprodavaniji model za mlekarske farme. Služi za odreživanje 4 parametra – masti, SNF, gustine i dodate vode. Portabilan i kompaktan uređaj dostupan po ekonomičnoj ceni. Mini sistem kombinuje jednostavno upravljanje i odlične karakteristike. Zahvaljujući upotrebi najnovijih tehnologija, povoljan i efikasan uređaj,

Mini analizator mleka Laktan-MINI Read More »