Air jet tresilica

Air Jet Tresilica AJ200N

Air Jet Tresilica AJ200N Karakteristike:Digitalna Air Jet Tresilica za sita, za granulometrijsko ispitivanje sitnih čestica od 5 µm do 2 mm ili uzoraka sa elektrostatičkim nabojem. Čestice prolaze kroz sito zarobljeno strujom vazduha koju stvara spoljni usisivač spojen na opremu, sa kontrolisanim pritiskom (vakuumom). Protok vazduha podesiv je ventilom kojim se lako upravlja. Sa vlastite […]

Air Jet Tresilica AJ200N Read More »