GRAMED Laboratorijska oprema

Tresilica za sita

Air jet tresilica

Air Jet Tresilica AJ200N

Air Jet Tresilica AJ200N Karakteristike:Digitalna Air Jet Tresilica za sita, za granulometrijsko ispitivanje sitnih čestica od 5 µm do 2 mm ili uzoraka sa elektrostatičkim nabojem. Čestice prolaze kroz sito zarobljeno strujom vazduha koju stvara spoljni usisivač spojen na opremu, sa kontrolisanim pritiskom (vakuumom). Protok vazduha podesiv je ventilom kojim se lako upravlja. Sa vlastite […]

Air Jet Tresilica AJ200N Read More »

BA400n tresilica

Tresilica sa sitima BA400N

Tresilica sa sitima BA400N Karakteristike:Tresilica za sita do 450mm ( Ø 350 mm / Ø 400 mm / Ø 450 mm). Digitalno podešavanje amplitude i vremena prosejavanja omogućava ponovljivost testova. Visoke performanse zahvaljujući trodimenzionalnom kretanju čestica, koje se postiže kombinovanjem vertikalnog pomaka sa rotacijom uzorka na površini sita. Brzina, vreme i smer rotacije – desno

Tresilica sa sitima BA400N Read More »

Tresilica sa sitima BA300N

Tresilica sa sitima BA300NKarakteristike:Digitalna elektromagnetna tresilica za sita do 300mm, rad uz minimalnu buku i prenos vibracija. Omogućava ponovljivost testova zahvaljujući digitalnoj kontroli amplitude i vremena prosejavanja. Uključuje najnoviju tehnologiju kontinualnog i diskontinualnog procesa prosejavanjai sistem koji podešava vibracije u zavisnosti od broja sita. Trodimenzionalno kretanje čestica – kombinovanje vertikalnog pomaka sa rotacijom uzorka na

Tresilica sa sitima BA300N Read More »

RP200n tresilica

Tresilica sa sitima RP200N

Tresilica sa sitima RP200N Karakteristike:Tresilica sa sitima za hemijske i farmaceutske laboratorije i druge aplikacije sa potrebom za preciznim granulometrijskim testom. Nizak nivo buke. Za sita Ø 200 i 203mm ( opciono Ø100 i 150mm). Elektromagnetna tresilica sa digitalnom kontrolom. Najnovija tehnologija sa naizmeničnim prosejavanjem. Brz i bezbedan sistem zatvaranja Cisa-Press Tihi rad bez prenosa

Tresilica sa sitima RP200N Read More »

Tresilica sa sitima BA200N

Tresilica sa sitima BA200N

Tresilica sa sitima BA200N Karakteristike:Tresilica sa sitima za granulometrijske testove, za suvo i mokro prosejavanje ( uz korišćenje seta za mokro prosejavanje), digitalna kontrola, 3D kretanje. Za sita Ø60, 75, 100, 150, 200 i 203mm. Broj mesta 8-15 (u zavisnosti od prečnika sita). Preporučuje se za uzorke gustine >0,8gr/cm3. Maksimalna amplituda vibracije 2mm. Uključuje najnoviju

Tresilica sa sitima BA200N Read More »