12-kanalne pipete rezervoar

Rezervoar za višekanalne pipete

KarakteristikeRezervoar – bazen za rastvor koji se pipetira multikanalnim pipetama. Izbor vise različitih materijala prema potrebi korisnka: PVC standardni ili transparentni rezervoari, rezervoari od tvrdog polipropilena. Za rezervoar hemijski rezistentan na alkohole i blage organske rastvarače izaberite polipropilenski model. PS jednokanalni bazen je dostupan u zapreminama 25, 55 i 100ml. Bazeni zapremine 25 i 55ml […]

Rezervoar za višekanalne pipete Read More »