Laboratorijska oprema 

Uvoz i distribucija laboratorijske opreme i potrošnog materijala

Veliki izbor laboratorijske opreme i potrošnog materijala za laboratorije u medicini, farmaciji, nauci, kontroli kvaliteta, industriji i školstvu.
Potrošni materijal i pribor za laboratorije: laboratorijsko staklo, laboratorijska plastika, laboratorijski reagensi, filter papiri.
Usluge servisiranja i održavanja laboratorijske opreme. Etaloniranje i validacija laboratorijske opreme. 
Mikroskopi

MIKROSKOPI

Veliki izbor laboratorijskih mikroskopa: binokularni biološki mikroskopi, stereo mikroskopi, mikroskopi za kontrolu kvaliteta, metalurški mikroskopi, školski mikroskopi, digitalni mikroskopi, trinokularni mikroskopi, mikroskopske kamere. Više informacija.

Laboratorijski Inkubatori

INKUBATORI

Inkubatori za potrebe termostatiranja uzoraka u laboratorijama - mikrobiološki inkubatori, CO2 inkubatori, mini inkubatori, inkubatori za ćelijske kulture, inkubatori sa hlađenjem, inkubatori sa kontrolom vlage i klima komore. Više informacija.

Laboratorijske Centrifuge

CENTRIFUGE

Laboratorijske centrifuge za medicinske i naučno istraživačke laboratorije, centrifuge sa hlađenjem, mikrocentrifuge, centrifuge za vacuum epruvete, centrifuge za PCR tube, centrifuge za kontrolu kvaliteta, PRP centrifuge Više informacija.

Laboratorijske Mesalice

MEŠALICE

Razne vrste mešalica za laboratorijske uzorke – šejkeri, roleri, vorteks mešalice, stubne mešalice, magnetne mešalice, mešalice za epruvete, erlenmajere, vacuum tube, petri šolje, posude za ćelijske kulture i dr.  Više informacija.

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit