GRAMED Laboratorijska oprema

 Laboratorijski Mikroskopi

Veliki izbor profesionalnih mikroskopa za laboratorije u medicini, biologiji, fizici, metalurgiji, tehnologiji i industriji.
Uvoz i distribucija mikroskopa:

  • Biološki mikroskopi - za biohemiju, hematologiju, citologiju, dermatologiju, mikrobiologiju, kulturu tkiva, ginekologiju, patologiju, farmaciju, fitomedicinu. Binokularni i trinokularni mikroskopi, digitalni mikroskopi sa kamerom, mikroskopi sa faznim kontrastom, darkfield mikroskopi, fluorescentni mikroskopi, invertni mikroskopi, mikroskopi sa mikrometarskim i drugim skalama, školski mikroskopi
  • Stereo mikroskopi - za posmatranje biljaka i insekata, rudarstvo i geologiju, numizmatiku, embriologiju, zaštitu bilja, zlatarske i juvelirske radionice, elektronske komponente, industrijske proizvode. Binokularni i trinokularni stereo mikroskopi, mikroskopi na stativu, digitalni mikroskopi sa kamerom, stereo mikroskopi sa zoom-om, CMO stereo mikroskopi, školski mikroskopi
  • Metalurški mikroskopi - uspravni i invertni modeli, modeli sa mikrometarskom skalom za merenje, digitalni metalurški mikroskopi
  • Profesionalne mikroskopske kamere sa softverom za obradu slike na računaru
  • Servisna podrška - servis mikroskopa, redovno i vanredno održavanje
 Pogledajte mikroskope iz naše ponude!