GRAMED Laboratorijska oprema

 Laboratorijska oprema za Farmaciju

Veliki izbor laboratorijske opreme i potrošnog materijala za farmaceutske laboratorije

Laboratorijska oprema za galenske laboratorije i kontrolne laboratorije u farmaceutskoj industriji:

  • Oprema za farmaceutske laboratorije: spektrofotometri, flokulacioni testeri, laminarne komore, dozatori, dispenzeri, titratori, aparati za merenje tačke topljenja, vodena kupatila, automatske pipete, autoklavi, suvi sterilizatori, oprema za filtraciju, oprema za hlađenje, ultra freezeri, mešalice, pure water sistemi…
  • Potrošni materijal: laboratorijska plastika, laboratorijsko staklo, laboratorijski porcelan, laboratorijski reagensi, membranski filteri
  • Usluge validacije, kvalifikacije, etaloniranja farmaceutske opreme, servisiranje opreme
 Izdvajamo iz ponude: