Laboratorijska oprema za Life Science 

GRAMED Life science laboratory equipment

Veliki izbor laboratorijske opreme i potrošnog materijala za Life Science laboratorije

  • Laboratorijska oprema za life science laboratorije: PCR oprema, spektrofotometri i ELISA čitači, automatske pipete, mikroskopi, inkubatori, laminarne komore, suvi sterilizatori, autoklavi, sistemi za hlađenje, ultra freezeri, centrifuge, mešalice, roleri, vorteksi, rockeri, ultra pure water uređaji…
  • Potrošni materijal: laboratorijska plastika, laboratorijsko staklo, laboratorijski reagensi i filter papir
  • Usluge validacije i etaloniranja, servisiranje opreme u life science laboratorijama
 Izdvajamo iz ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit