GRAMED Laboratorijska oprema

Filter papir

Laboratorijska filtracija – kako izabrati odgovarajući filter papir?

Pitanje izbora filter papira je najjednostavnije u situacijama kada je u metodi već naveden kataloški broj, dimenzije i proizvođač. Korisnik i u ovoj situaciji ima mođućnost izbora, jer je bitno da koristi filter istih karakteristika, a razmatrajući širu ponudu može da pojednostavi nabavku i smanji troškove.  Svi proizvođači imaju uporedne tabele filtracije, kreirane kako za […]

Laboratorijska filtracija – kako izabrati odgovarajući filter papir? Read More »

Spektrofotometri i kolorimetri – određivanje boje uzorka

Kolorimetri i spektrofotometri za određivanje boje Za razliku od spektrofotometara i kolorimetara za određivanje koncentracije određene supstance u uzorku i preciznog hemijskog sastava, kolorimetri i spektrofotometri za određivanje boje dizajnirani su na drugačijim principima i u širokoj su upotrebi u kontroli kvaliteta u raznim industrijskim granama u kojima je boja finalnog proizvoda, sirovine ili komponente značajan

Spektrofotometri i kolorimetri – određivanje boje uzorka Read More »

Servis – preciznost temperature u termokomorama

Laboratorijske termokomore – preciznost temperature, analogne i digitalne komore Osnovno pitanje kod servisa, periodičnih kontrola i validacija termokomora (sterilizatori, inkubatori, sušnice, autoklavi, vodena kupatila, peći za žarenje, klima komore, komore za rast, test komore) je da li Vaša termokomora održava stabilno zadatu temperaturu? Ukoliko je odgovor potvrdan,  da li možete i da ga dokumentujete? Osvrnućemo se najpre na pitanje

Servis – preciznost temperature u termokomorama Read More »