Spektrofotometri

Veliki izbor spektrofotometara za laboratorije i kontrolu kvaliteta u industriji:

  • UV/VIS Spektrofotometri
  • Kolor Spektrofotometri
  • Microplate Readeri
  • Kolorimetri
  • Stoni i portabl modeli
  • Spektrofotometri sa softverom za analizu rezultata na računaru
 Pogledajte spektrofotometare iz naše ponude:
UV VIS spektrofotometri i kolorimetri

UV VIS Spektrofotometri

 UV VIS Spektrofotometri UV VIS Spektrofotometri sa mernim opsegom od 190 do 1100 nm pokrivaju širok spektar potreba za UV/VIS …
Read More
Kolor spektrofotometri

Kolor Spektrofotometri

 Kolor Spektrofotometri  Kolor spektrofotometri i kolorimetri za određivanje boje su optički instrumenti koji određuju razliku u boji između standarda i …
Read More

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit