Pipete, Birete, Dispenzeri

Pipete, birete, dispenzeri

Veliki izbor laboratorijske opreme i potrošnog materijala za rukovanje tečnostima

  • Automatske pipete fiksne i varijabilne, steper pipete, mini pipete, nastavci za pipete, usluge etaloniranja i kalibracije pipeta
  • Digitalne birete za preciznu titraciju, sa softverom za računar i adapterima za razne vrste boca
  • Laboratorijski dispenzeri za boce: standardni dispenzeri zapremine do 100ml, premijum modeli sa dodatnim funkcijama, mini dispenzeri ekonomični i posebno pogodni za male laminarne komore, dispenzeri za HF i druge specijalne uzorke
  • Pipete kontroleri - električni i manuelni za rad sa graduisanim staklenim i plastičnim pipetama
  • Peristaltičke pumpe za precizan transfer tečnosti
 Izdvajamo iz ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit