GRAMED Laboratorijska oprema

 Medicinska oprema

Veliki izbor opreme za medicinske laboratorije

  • Medicinska oprema: suvi sterilizatori, autoklavi, mikroskopi, vage, laboratorijski frižideri, ultra freezeri, centrifuge, spektrofotometri, vodena kupatila, ultrazvučna kupatila, pure water sistemi…
  • Potrošni materijal: laboratorijska plastika, laboratorijsko staklo, laboratorijski reagensi, sanitetski materijal, pH indikatori
  • Usluge validacije i etaloniranja, servisiranje medicinske opreme
 Izdvajamo iz ponude: