Medicinska oprema

Veliki izbor opreme za medicinske laboratorije

  • Medicinska oprema: suvi sterilizatori, autoklavi, mikroskopi, vage, laboratorijski frižideri, ultra freezeri, centrifuge, spektrofotometri, vodena kupatila, ultrazvučna kupatila, pure water sistemi…
  • Potrošni materijal: laboratorijska plastika, laboratorijsko staklo, laboratorijski reagensi, sanitetski materijal, pH indikatori
  • Usluge validacije i etaloniranja, servisiranje medicinske opreme
 Izdvajamo iz ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit