Laboratorijska oprema za Dermatologiju

Dermatologija

Laboratorijska oprema za dermatološke laboratorije

  • Laboratorijska oprema: mikroskopi, centrifuge za PRP, ultrazvučna kupatila, spektrofotometri, suvi sterilizatori, autoklavi, mesalice, oprema za prečišćavnje vode, laminarne komore, beauty cell komore, dozatori, dispenzeri, oprema za hlađenje, ultra freezeri...
  • Potrošni materijal: laboratorijska plastika, laboratorijsko stakleno posuđe, laboratorijski porcelan, laboratorijski reagensi, filter papiri, pH indikatori
  • Usluge etaloniranja i servisiranja opreme u dermatološkim laboratorijama
Izdvajamo iz ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit