Oprema za Patološke Laboratorije

Veliki izbor laboratorijske opreme i potrošnog materijala za patologiju

  • Laboratorijska oprema za patologiju: mikrotomi, kriotomi, tkivni procesori, mikroskopi, mikroskopske kamere, cito-centrifuge, vodena kupatila, parafinski dispenzeri, oprema za hlađenje, ultra freezeri, oprema za duboko zamrzavanje,
  • Potrošni laboratorijski materijal za patologiju, plastika za histopatologiju, predmetna i pokrovna stakla, laboratorijski reagensi
  • Usluge validacije i etaloniranja, servisiranje opreme u patološkim laboratorijama
 Izdvajamo iz ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit