Laboratorijska oprema za Fitomedicinu

Veliki izbor opreme i potrošnog materijala za laboratorije u Fitomedicini

  • Laboratorijska oprema za fitopatologiju, entomologiju, herbologiju, fitofarmaciju: mikroskopi, sušnice, spektrofotometri, PCR oprema, automatske pipete, inkubatori, laminarne komore, suvi sterilizatori, autoklavi, sistemi za hlađenje, ultra freezeri, centrifuge, mešalice, sistemi za filtraciju, vodena kupatila
  • Potrošni laboratorijski materijal: laboratorijska plastika, laboratorijsko staklo, laboratorijski reagensi i filter papir
  • Usluge validacije i etaloniranja, servisiranje opreme u fitomedicinskim laboratorijama
 Izdvajamo iz ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit