Laboratorijska oprema za Mikrobiologiju

Laboratorijska oprema za Mikrobiologiju

Veliki izbor laboratorijske opreme i potrošnog materijala za mikrobiologiju

  • Laboratorijska oprema za mikrobiologiju: mikroskopi, inkubatori, laminarne komore, brojači kolonija, homogenizatori, vodena kupatila, automatske pipete, autoklavi, suvi sterilizatori, oprema za filtraciju, oprema za hlađenje, ultra freezeri, mešalice, pure water sistemi…
  • Potrošni materijal za mikrobiologiju: laboratorijska plastika, laboratorijsko staklo, laboratorijski reagensi, hranljive podloge, membranski filteri
  • Usluge validacije i etaloniranja, servisiranje mikrobiološke opreme
 Izdvajamo iz ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit