GRAMED Laboratorijska oprema

Oprema za analizu mleka

Krioskop Termoscan Mini

Krioskop Termoscan MiniKarakteristike:Krioskop Termoscan Mini za određivanje tačke mržnjenja mleka je najnoviji model među krioskopima dostupan danas. Uređaj je predviđen za određivanje tačke smrzavanja mleka termistorskom metodom. Prednosti: Pogodnan i za sirovo i prerađeno mleko Visoka tačnost merenja (konvergencija i međulaboratorijska reproducibilnost rezultata) Visoka efikasnost Kompaktnost Jednostavnost pripreme uzorka Mala potrošnja mleka za uzorke Praktičnost […]

Krioskop Termoscan Mini Read More »

Analizator somatskih ćelija Somatos-Mini

Analizator somatskih ćelija Somatos-MiniKarakteristike:Viskozimetrijski analizator mleka Somatos Mini dizajniran je za kontrolu mleka i određivanje količine somatskih ćelija u mleku viskozimetrijskom metodom. Određivanje viskoznosti vrši se na osnivu određivanja vremena izlivanja kontrolisanog uzorka kroz kapilar. Oblasti primene: mlečne farme, veterinarske laboratorije, laboratorije za analizu mleka i mlekare. Somatos Mini je kompaktan, jeftin, jednostavan i praktičan

Analizator somatskih ćelija Somatos-Mini Read More »

Analizator mleka Laktan-600 Ultramax

Analizator mleka Laktan-600 UltramaxKarakteristike:Analizator mleka Laktan-600 Ultramax za određivanje 10 parametara mleka: % masti, SNF, laktoza, dodata voda, gustina, ukupni proteini, mineralne soli, tačka mržnjenja, kalorije i temperatura mleka. Isporučuje se sa fabričkom kalibracijom za celo kravlje mleko, na zahtev može biti sa dodatnim kalibracijama za pasterizovano mleko, sterilisano mleko, krem, obrano mleko, mleko napravljeno

Analizator mleka Laktan-600 Ultramax Read More »

Analizator mleka Laktan-700

Analizator mleka Laktan-700

Analizator mleka Laktan-700 Karakteristike:Analizator mleka Laktan-700 Analizator mleka Laktan-700 za određivanje % masti, SNF, dodate vode, gustine, proteina i tačke mržnjenja mleka. Printer, PC Interface, Windows software. Opcioni autosampler za automatsko uzimanje uzoraka. Kapacitet uređaja je 100 uzorka na sat. Vreme analize 30 – 40 /60 s. Rezultat se štampa na internom printeru odmah po

Analizator mleka Laktan-700 Read More »

Analizator mleka Laktan-500

Analizator mleka Laktan-500 Karakteristike:Analizator mleka Laktan-500 za određivanje % masti, SNF, dodate vode, proteina i tačke mržnjenja mleka ultrazvučnom metodom bez korišćenja hemijskih reagenasa. Mini uređaj nove generacije sa unapređenim funkcijama: visoka preciznost, kratko vreme merenja, metalno kućište i poboljšan dizajn, duži radni vek merne ćelije, peristltička pumpa visokog kapaciteta za automatsko čišćenje, pojednostavljeno rukovanje

Analizator mleka Laktan-500 Read More »

Analizator mleka Laktan-230

Analizator mleka Laktan-230Karakteristike:Analizator mleka Laktan-230 za određivanje % masti, SNF, dodate vode, gustine, proteina, temperature i tačke mržnjenja mleka. Vreme merenja 90s. Ne zahteva nikakve hemijske reagense. Novi unapređeni sistem čišćenja. Može se koristiti za kontrolu kvaliteta svežeg, konzerviranog, pasterizovanog, normalizovanog mleka, mleka u prahu, obranog mleko i dugotrajnog mleka. Merni prametri: masti, SNF, gustina,

Analizator mleka Laktan-230 Read More »

Analizator mleka Laktan-220

Analizator mleka Laktan-220Karakteristike:Analizator mleka Laktan-220 za određivanje % masti, SNF, dodate vode, gustine, proteina i temperature mleka. Povećani zahtevi za kontrolom proteina u mleku rezultirali su stvaranjem ultrazvučnog analizatora kvaliteta mleka Laktan 1-4M model 220. Potrebno je 180 sekundi da se odrede ovi ključni parametri. Ne zahteva nikakve hemijske reagense. Vrednost ovog uređaja je značajna,

Analizator mleka Laktan-220 Read More »

Mini analizator mleka Laktan-MINI

Mini analizator mleka Laktan-MINI-P

Mini analizator mleka Laktan-MINI-P Karakteristike:Mini analizator mleka Laktan-MINI-P pored određivanja % masti, SNF, dodate vode i gustine mleka, omogućava određivanje i % proteina u mleku. Portabilan i kompaktan uređaj male težine sa vremenom merenja od 3min, dostupan po ekonomičnoj ceni. Mini sistem kombinuje jednostavno upravljanje i odlične karakteristike. Zahvaljujući upotrebi najnovijih tehnologija, povoljan i efikasan

Mini analizator mleka Laktan-MINI-P Read More »

Mini analizator mleka Laktan-MINI

Mini analizator mleka Laktan-MINI

Mini analizator mleka Laktan-MINI Karakteristike:Analizator kvaliteta mleka Laktan 1-4M model MINI je najzastupljeniji i najprodavaniji model za mlekarske farme. Služi za odreživanje 4 parametra – masti, SNF, gustine i dodate vode. Portabilan i kompaktan uređaj dostupan po ekonomičnoj ceni. Mini sistem kombinuje jednostavno upravljanje i odlične karakteristike. Zahvaljujući upotrebi najnovijih tehnologija, povoljan i efikasan uređaj,

Mini analizator mleka Laktan-MINI Read More »