Syringe filteri - Špric Filteri

Syringe Filteri – Špric filteri za brzu i jednostavnu filtraciju malih i srednjih zapremina. Filter izrađen od odgovarajućeg materijala nalazi se u plastičnom nosaču dizajniranom za korišćenje sa špricevima. Špric filteri su namenjeni jednokratnoj upotrebi i mogu biti sterilni i nesterilni. Ovi filteri vrlo su popularni u laboratorijima, iz razloga što skraćuju vreme pripreme, jer zamenjuju izmene klasičnih disk membranskih filtera iz nosača filtera i postupke čišćenja sistema.

  • Sterilni i nesterilni špric filteri
  • Špric filteri prečnika 13mm, 25mm i 33mm
  • Veliki izbor različitih materijala filtera u zavisnosti od osobina rastvora koji se filtrira
  • Veličine pora: 0,22 μm, 0,45 μm, ostale poroznosti dostupne na upit
 Pogledajte špric filtere iz naše ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit