Adhezivna predmetna stakla

Predmetna stakla pozitivno naelektrisana plava
Predmetna stakla pozitivno naelektrisana plava
Predmetna stakla pozitivno naelektrisana zuta
Predmetna stakla pozitivno naelektrisana zuta
Predmetna citološka stakla
Predmetna citološka stakla
Predmetna citološka stakla
Predmetna citološka stakla

Karakteristike

Adhezivna predmetna stakla – pozitivno naelektrisana, sa polisinom, sa silanom i citološka stakla pozitivno naelektrisana i matirana sa jedne strane.
Tkivni uzorci i citološki preparati bolje prianjaju na površinu adhezivnih predmetnih stakala bez potrebe korišćenja specijalnih adheziva ili proteinskih premaza.
Pogodna su za rutinska histološka bojenja -hematoksilin i eozin, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju, patologiju, citološke uzorke.
Mogućnost obeležavanja printerom ( inkjet ili termalni printer) ili permanentnim markerima.

  • Pozitivno naelektrisana mikroskopska stakla:

Permanentnim pozitivnim naelektrisanjem elektrostatički privlače uzorke zamrznutog tkiva i citološke preparate vezujući ih za površinu mikroskopskog stakla.
Formiraju most kojim se stvaraju kovalentne veze između formalinom fiksiranog uzorka i stakla.

  • Polisin mikroskopska stakla

Premijum predmetna stakla matirana sa jedne strane sa polisin premazom.
Poboljšana adhezija tkiva na staklo.

  • Silan mikroskopska stakla

Predmetna stakla sa premazom od silana za poboljšanu adheziju histoloških uzoraka.

  • Citološka adhezivna stakla

Citološka predmetna stakla za citogenetske aplikacije, color frost sa jedne strane ( matirano polje u boji), hidrofilna površina

 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit