GRAMED Laboratorijska oprema

CMOS Mikroskopska Kamera 14MP MCM-M4

MCM-M4 CMOS Mikroskopska Kamera 14MP
MCM-M4 CMOS Mikroskopska Kamera 14MP
MCM-M4 CMOS Mikroskopska Kamera 14MP
MCM-M4 CMOS Mikroskopska Kamera 14MP
MCM-M4 CMOS Mikroskopska Kamera 14MP
MCM-M4 CMOS Mikroskopska Kamera 14MP

Karakteristike

CMOS Kamera 14MP MCM-M4 - digitalna USB kamera za mikroskopiju sa naprednim softverom i kalibracionom pločicom.
Kamera je dizajnirana za fotografisanje kao i za posmatranje uzorka uživo i beleženje snimka na Windows, Mac i Linux računarima. Korisnički softver Windows XP/Vista/7/8/10 sa naprednim funkcijama kao što je obeležavanje, EDF (Extended Depth of Focus), snimanje videa i funkcija merenja. Omogućava korisniku da jednostavno unosi beleške, oblike, vodene žigove i vrši precizna merenja. Nezavnisno podešavanje rezolucije za posmatranje i snimanje, dozvoljavajući simultano posmatranje videa visoke ili niske rezolucije i istovremeno fotografisanje ili snimanje u većoj rezoluciji. Softver za Linux i Mac omogućuje fotografisanje i snimanje videa, kao i kontrolu boje i ekspozicije.
Mikroskopska kamera MCM-M4 koristi standardni C-mount, a uključuje i redukciono sočivo i adaptere za 23mm, 30mm i 30.5mm foto port ili port okulara. Kamera koristi USB 2.0 za napajanje i konekciju. Kalibraciona pločica za precizna merenja uz korišćenje softvera za različita mikroskopska uvećanja.

 • Rezolucija: 14MP
 • Veličina piksela: 1.4µm x 1.4µm
 • Uključuje 0.5X redukciono sočivo za optimizaciju vidnog polja
 • Standardni C-mount interfejs za kompatibilnost sa većinom optičkih sistema
 • Adapteri za 23mm, 30mm i 30.5mm foto port i port za okulare
 • Formati fajlova: BMP, TIFF, JPG, PICT, PTL i drugi
 • Napredni Windows softver za obeležavanje, EDF (Extended Depth of Focus), snimanje videa i funkcija merenja
 • Merenje dužina, uglova, lukova, površina
 • Editovanje mikroskopskih slika slično kao u fotošopu
 • Podešavanje različitih rezolucija za simultano fotografisanje i live video
 • Dodavanje layer-a, vodenih žigova, mozika. Podešavanje kolor balansa, ekspozicije, saturacije, kontrasta, orjentacije. Promena rezolucije, histograma, granulacije, difuzije, Transformacija slika putem detekcije uglova, detekcija ivica. Merenje horizontalnih I vertikalnih linija i pravougaonih, elipsastih i nepravilnih površina. Dodavanje beleški, merenja, oznaka, teksta, Izbor veličina i boje teksta.
 • Jedinice mere µm, mm, cm, inch i druge na bilo kojim od dostupnih uvećanja mikroskopa i uz izabranu toleranciju.
 

WordPress Data Table Plugin

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs