GRAMED Laboratorijska oprema

Real-Time Kamera 18MP MCM-M5

Karakteristike

Real-Time Kamera 18MP MCM-M5 – Real Time Live Digitalna Mikroskopska Kamera 18MP sa CMOS digitalnim kolor senzorom.
Kolor digitalni sistem za snimanje i fotografisanje specijalno dizajniran za mikroskope. Precizan prikaz slike uzorka koji posmatrate na računaru. Kamera je pogodna za sve vrste optičkih mikroskopa uključujući biološke, metalurške i stereo mikroskope.
Jednostavno podešavanje, uz korišćenje jednog USB 3.0 za konekciju sa računarom i napajanje. Napredni softver za Windows (XP/Vista/7/8/10) pruža širok opseg alatki za fotografisanje, editovanje, obradu fotografija i snimaka i merenje. Alatke za merenje mogu se kalibrisati za više različitih mikroskopskih uvećanja i za različite oblike.

 • 23mm, 30mm, 30.5mm i C-mount
 • Podržava Native C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview
 • Napredni korisnički softver za Windows za obradu mikroskopskih fotografija i videa
 • Uključuje 0.5X redukciono sočivo za optimizaciju vidnog polja
 • Formati fajlova: BMP, TIFF, JPG, PICT, PTL i drugi
 • Napredni Windows softver za obeležavanje, EDF (Extended Depth of Focus), snimanje videa i funkcija merenja
 • Merenje dužina, uglova, lukova, površina
 • Editovanje mikroskopskih slika slično kao u fotošopu
 • Podešavanje različitih rezolucija za simultano fotografisanje i live video
 • Dodavanje layer-a, vodenih žigova, mozika. Podešavanje kolor balansa, ekspozicije, saturacije, kontrasta, orjentacije. Promena rezolucije, histograma, granulacije, difuzije, Transformacija slika putem detekcije uglova, detekcija ivica. Merenje horizontalnih I vertikalnih linija i pravougaonih, elipsastih i nepravilnih površina. Dodavanje beleški, merenja, oznaka, teksta, Izbor veličina i boje teksta.
 • Jedinice mere µm, mm, cm, inch i druge na bilo kojim od dostupnih uvećanja mikroskopa i uz izabranu toleranciju.
 

WordPress Data Table Plugin

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs