Lafil300 Sukcioni sistem

Lafil300 Sukcioni sistem
Lafil300 Sukcioni sistem
{{thumb85}}
Lafil300 Sukcioni sistem
Lafil300 Sukcioni sistem
{{thumb85}}

Karakteristike:

Portabl sukcioni sistem Lafil300 kompaktnog dizajna štedi prostor u laboratoriji u odnosu na tradicionalne sisteme i idealan je za korišćenje u laminarnim komorama.
Poseduje snažnu bezuljnu vacuum pumpu kapaciteta 20L/min. Jedinstveniidizajn kombinuje izvor vacuma sa sukcionim setom.
Sukciona boca je postavljena na platformi vacuum pumpe iintegrisana u sukcioni sistem na ovaj način, što sprečava slučajno prevrtanje ili obaranje boce.

  • Zahvaljujući BD sukcionom setu na jednokanalni ili višekanalni nastavak za sukciju jednostavno se postave standardni nastavci za pipetiranje u zavisnosti od toga da li se sukcija vrši iz mikroploča (8-kanalni nastavak za sukciju sa 8 nastavaka za pipetiranje) ili petri posuda (1 -kanalni nastavak sa nastavkom za pipetiranje). Za dublje posuđe kao što su flaskovi za ćelijske kulture koristi se sukcioni nastavak od 150mm.
  • Bezuljna vacuum pumpa sa nečujnim radom i dugim radnim vekom
  • Zaštita od prelivanja - ugrađena zaštita od prelivanja sprečava ulazak tečnosti u pumpu.
  • Lock switch dizajn sukcionog BD seta za kontinuiranu sukciju bez nepotrebnog stalnog pritiskanja u toku rada.
  • Rukovanje jednom rukom zahvaljujući ejektoru na BD sukcionim nastavcima kojima se nastavci za pipetiranje izbacuju bez potrebe skidanja ili pridržavanja drugom rukom.
  • Brza zamena nastavaka za sukciju.
  • Autoklavabilni sistem - svi dodatni delovi koji služe za sukciju kao i sukciona boca izrađeni su od POM ili PP i mogu se sterilisati u autoklavu
  • Aspiracija ćelijskih kultura i sukcija otpadne tečnosti iz laboratorijskog posuđa
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit