Brojač Kolonija Galaxy 330

Brojač Kolonija Galaxy 330

Karakteristike:

Brojač Kolonija Galaxy 330 sa opcioim softverom za računar za brojanje kolonija od 0 do 999. LED displej sa 4 celine, prikazuje rezultat brojanja, kao i aktuelanu i prethodne dve vrednosti brojanja. Držač petri posuda za petri šolje 90-150mm ili za petri šolje prečnika 60mm. Premijum dizajn senzora omogućava rad sa bilo kojom olovkom za označavanje. Taster sa back funkcijom za jednostavno vraćanje unazad, odnosno umanjenje izbrojane vredosti.
Podesiva iluminacija i jačina zvučnog signala za brojanje. Softver za dodavanje podataka, brisanje, pretragu, štampanje i čuvanje u Excel formatu (csv fajl).

- Digitalni LED displej sa 4 odeljka, 3 digitalne jedinice 0-999
- Uvećanje 2-3x
- Za petri posude prečnika 60mm ili 90-150mm ( sa podešavanjem)
- Memorija: 100 brojanja
- Aplikacija: ukupa broj bakterija, ukpan broj koliformnih bakterija
- Regulacija jačine osvetlenja ( LED iluminacija), regulacija jačine zvučnog signala
- USB izlaz, opcioni softver za računar

 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit