Kolor Spektrofotometri 

Kolor spektrofotometri i kolorimetri za određivanje boje su optički instrumenti koji određuju razliku u boji između standarda i uzorka čija se boja određuje. Koriste se u kontroli kvaliteta u raznim industrijskim granama, kao što je proizvodnja plastike, tekstilna industrija, štampa, proizvodnja nameštaja i mnogim drugim.

  • Sistem merenja vrši poređenje boje uzorka koji se kontroliše i modela koji je prethodno izmeren kao standard. Razlika u merenjima je bazirana na određivanju razlike u nijansi, zasićenost i osvetljenosti ( u jedinicama mere E * ab; ΔL * ab; E * C * H, gde je ΔE totalna razlika boje, ΔL-razlika u osvetljenosti Δa- razlika na crveno-zelenoj skali, Δb- razlika na žuto-plavoj skali, ΔC- razlika zasićenosti, ΔH-razlika u nijansi).
  • Boja objekta formira se kao rezultat radijacije reflektovane u oku ili propuštene kroz objekat. Određivanje boje može se izvšiti na bazi njegove skale boja gde je moguće opisati boju numeričkom vrednosti. Sistemom boja se specificiraju boje i vrši analiza boja i kalkulacija razlika između dve boje.
  • Najpoznatiji i sistem koji se najčešće preporučuje od strane CIE (Comission Internationale de l'Eclairage – Internacionalna Komisija za Iluminaciju) je CIE Lab color sistem. CIE Lab sistem je baziran na takozvanom tristimulus modelu percepcije boja i ustanovljen je tako da omogući označavanje boja u sistemu 3 pravougaone koordinate L * a * b. Za razliku od analize boja, razlika boja koristi ugaoni koordinatni sistem L * C * h °. Ukupna razlika boja (color difference) je potrebno da bude bazirana na osnovu analize vrednosti svih pomenutih komponenti.
 Pogledajte kolor spektrofotometre i kolorimetre iz naše ponude:

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit