GRAMED Laboratorijska oprema

Magacinske Vage

Magacinske Vage

Karakteristike

Tehničke vage CY serije kapaciteta do 30kg za magacine i druga merenja većih uzoraka, minimalni podeok 0,1g. Brzo i precizno merenje koristeći mikroprocesorsku tehnologiju za rezultat u roku do 3s. Tehnologija vaganja dizajnirana za dugi radni vek i izuzetnu robusnost.

  • RS232C interfejs za jednostavan prenos podataka
  • Pozadinski displej sa visokim kontrastom i digitalnim jedinicama 15mm veličine za lako očitavanje u prostorijama svih nivoa osvetljenosti
  • Maksimalni kapacitet indikovan na displeju za jednostavno uocavanje mogućeg preopterećenja
  • Statistika merenja koja korisniku daje mogućnost da dobije statistiku podataka memorisanih u vagi kao što su: No. (numeracija merenja), SUM (total), MAX (maksimum), MIN (minimum), R [opseg (maximum - minimum)], AVE (prosek), SD (standardna devijacija) and CV (koeficijent varijacije).
  • Aplikacije: merenje uzorka ispod vage (kuka za kačenje u standardnom paketu), brojanje komada, procenat, kontrolno merenje, denzitometrijsko merenje
 

WordPress Data Table Plugin

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs