GRAMED Laboratorijska oprema

Mikro Vage

Mikro Vaga 6 decimala

Karakteristike:

Mikro vage CM serije dizajnirane su za merenje malih uzoraka na 6 decimala (1 µg). Koriste se kada postoje zahtevi za visokom preciznosti u analitičkom testiranju i kvantitativnim analizama u farmaceutskoj i drugim industrijama. FDA compliant laboratorijske analize su jedino moguće uz laboratorijske vage koje zadovoljavaju minimalne zahteve za preciznošću po farmakopeji. Kako bi bili zadovoljeni ovi zahtevi, za merenje manje od 10 mg neophodno je koristiti mikro vagu. Mikro vage su često u upotrebi kada su supstance koje se analiziraju dostupne samo u veoma malim količinama ili su izuzetno skupe.

  • Savršena automatska interna kalibracija u slučaju promene ambijentalne temperature i redovno u zadatim vremenskim intervalima za konstantno visokoprecizno merenje.
  • Pored osnovnih, još 10 dodatnih unapred programiranih aplikacije za unapređenje laboratorijskog rada
  • Jednostavno čišćenje - lako i brzo čišćenje posebno je važno za sprečavanje unakrsne kontaminacije kada radite sa malim uzorcima i u kratkom vremenu.
  • Dobra ponovljivost - CM Mikrovaga se sastoji od dve komponente za vaganje. Jedna od njih sadrži elektronske module, a druga precizni mehanički merni sistem. Ovakvo rešenje eliminiše da promene temperature utiču na mikro merenje daje veliku ponovljivost.
  • Specijalno dizajnirano motorizovano zaštitno stakleno kućište cilindričnog oblika sa ugrađenom elektrostatičkom zaštitom uzorka.
  • Infracrveni senzori obezbeđuju merenje bez potrebe za dodirivanjem vage. Zahvaljujući ovoj funkciji možete se pri merenju u potpunosti fokusirati na uzorak i bezbedno rukovanje, bez eventualnog prolivanja ili prosipanja dragocenih ili toksičnih supstanci.
  • GLP compliance print report
  • Opciono metalno kućište za ultraprecizno vaganje filter papira, kao i specijalno dizajnirano kućište za kalibraciju automatskih pipeta.
 

WordPress Data Table Plugin

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs