Semi Mikro Vage

Semi Mikro Vaga

Karakteristike

Semi Mikro Vaga CY 265C visoke preciznosti sa automatskom internom kalibracijom. Opseg merenja na 5 decimala do 65g, ukupan opseg merenja do 200g na 4 decimale. Automatska kalibracija vage se vrši korišćenjem internih tegova svaki put kada promene temperature utiču na preciznost rezultata merenja. Za dodatnu bezbednost, vaga se može konfigurisati da inicira samokalibraciju u određeno vreme i prilikom svakog uključivanja.

  • Brzo i stabilno čitavanje na petoj decimali za 5s
  • Grafički displej sa pozadinskim osvetlenjem za savršenu čitljivost
  • Usklađenost - ugrađeni sat za ISO / GLP / GMP compliance. Ugrađeni sat u realnom vremenu beleži izmerene vrednosti i obezbeđuje da podaci budu stvarna refleksija rezultata, kao i da budu u sledljivim dokumentima u skladu sa standardnim radnim procedurama SOP i dobrom laboratorijskom praksom GLP
  • RS232C interfejs sa opcionim USB-om za jednostavan prenos podataka
  • Statistika merenja koja korisniku daje mogućnost da dobije statistiku podataka memorisanih u vagi kao što su broj očitavanja, minimalna vrednost, maksimalna vrednost, standardna devijacija, razlika i koeficijent varijanse.
 

Polja obeležena sa * su obavezna

KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs

GRAMED D.O.O.

Ulica Ristin potok 6k
11126 Beograd
Tel: +381 11 403 4909
Mob: +381 60 403 4904
office@gramed.rs
www.gramed.rs

Laboratorijska oprema
Laboratorijski potrošni materijal
Usluge servisiranja i etaloniranja

 

Politika Privatnosti

 

Pošaljite upit