Dispenzer Labmax Premium

Dispenzer Labmax Premium

Dispenzer Labmax PremiumKarakteristike:Univerzalni dispenzer Labmax Premium visoke preciznosti i izuzetnog kvaliteta. 6 različitih zapremina u opseg od 0,25-100ml. Brzo i precizno podešavanje zapremine. Autoklavabilnost, mogućnost rekalibracije, hemijska rezistentnost, rad bez kapanja, zatvorena cirkulacija bez gubitka reagensa, rotabilnost za 360 ° – neke su od dodatnih funkcija koje poseduje ovaj model. Svaki dispenzer isporučuje se sa […]

Dispenzer Labmax Premium Read More »