Laboratorijska sita Ø150mmx30mm

Laboratorijska sita Ø150mmx30mm Karakteristike:Laboratorijska sita Ø150mm x 30mm visine sa metalnom mrežom prema standardima ISO 3310.1 i ASTM E-11-95, preporučljiva za uzorke do 300 cm³ ( u zavisnosti od gustine mreže). Opciona sita sa najlonskom mrežom od 20μm do 4mm. Dostupna sa metalnom mrežom od 20μm do 12.5mm Svako sito je obeleženo serijskim brojem da […]

Laboratorijska sita Ø150mmx30mm Read More »