Dispenzer Labmax Airless HF

Dispenzer Labmax Airless HFKarakteristikeDispenzer Labmax Airless HF specijalno dizajniran za hidrofluoričnu kiselinu. Automatski air-purging sistem koji obezbeđuje rad bez ostatka vazduha u dispenzeru. Tri različite zapremina u opsegu od 1-50ml. Brzo i precizno podešavanje zapremine. Specijalni dispenzer idealan za HF kiselinu (hydroluoric acid) Visoka preciznost – opseg greške manji od zahtevane po DIN EN ISO […]

Dispenzer Labmax Airless HF Read More »