GRAMED Laboratorijska oprema

titracija

Digitalne Birete

Digitalne Birete Karakteristike:Digitalna Bireta Titrex je idealna za brzu i osetljivu titraciju “kap po kap”. Jedan instrument za sve zapremine do 99.99 ml. Titracija bez gubitka reagensa. Funkcija ispuštanje vazduha, koja obezbeđuje preciznost, funkcija vraćanja neiskorišćenog reagensa nazad u bocu za uštedu. Preciznost uređaja je na najvišem nivou kvaliteta, opsezi grešaka su bolji od zahtevanih […]

Digitalne Birete Read More »