GRAMED Laboratorijska oprema

Tresilica za sita do 400mm

Air jet tresilica

Air Jet Tresilica AJ200N

Air Jet Tresilica AJ200N Karakteristike:Digitalna Air Jet Tresilica za sita, za granulometrijsko ispitivanje sitnih čestica od 5 µm do 2 mm ili uzoraka sa elektrostatičkim nabojem. Čestice prolaze kroz sito zarobljeno strujom vazduha koju stvara spoljni usisivač spojen na opremu, sa kontrolisanim pritiskom (vakuumom). Protok vazduha podesiv je ventilom kojim se lako upravlja. Sa vlastite […]

Air Jet Tresilica AJ200N Read More »

BA400n tresilica

Tresilica sa sitima BA400N

Tresilica sa sitima BA400N Karakteristike:Tresilica za sita do 450mm ( Ø 350 mm / Ø 400 mm / Ø 450 mm). Digitalno podešavanje amplitude i vremena prosejavanja omogućava ponovljivost testova. Visoke performanse zahvaljujući trodimenzionalnom kretanju čestica, koje se postiže kombinovanjem vertikalnog pomaka sa rotacijom uzorka na površini sita. Brzina, vreme i smer rotacije – desno

Tresilica sa sitima BA400N Read More »